Chili

  • Hungarian Hot Chili Wax

Paprika

  • Golden Cal Wonder
  • Red Cherry

Tillbaka till frösidan

Beskrivningar i excel (läses bäst från dator)

Print Friendly, PDF & Email